top of page
III_edited.jpg

REGISTRACE

Jak se správně registrovat do soutěže? How to properly register for the competition?

1. Pro správnou registraci do závodu je nutné zaregistrovat i svého spolujezdce (nestačí pouhá registrace přes web českého pluginu).
    In order to properly register for the race, it is necessary to register your codriver as well (just registering via the Czech plugin website is not enough).

2. Jméno na pluginu musíte napsat ve stejném formátu jako máte na českému pluginu (jestliže nemáte jméno ve formátu Jméno PŘÍJMENÍ nebo PŘÍJMENÍ Jméno vaše registrace bude neplatná). Jméno spolujezdce v tomto formátu být nemusí, ale je potřeba doplnit za jméno také národnost.
    You must write the name in the same format as you have on the Czech plugin (if you do not have a name in the format Name SURNAME or SURNAME Name your registration will be invalid). The name of the codriver does not have to be in this format, but the nationality must be added after the name.

3. V případě, že jste ještě neučinil registraci na webu českého pluginu je nutné se zaregistrovat i tam. (odkaz na turnaj naleznete v rubrice soutěžící).
    
If you have not yet registered on the Czech plugin website, you must log in there as well. (link to the tournament can be found in the competitions section).

Zaregistruj spolujezdce
Codriver registration

Děkujeme za vaši registraci do závodu. Uvidíme se v závodě!
Thank you for your race registration. See you at the race!

Zaregistrovaní spolujezdci. Registered codrivers.

bottom of page